Ditë pushimi

Khs. Gjn 8, 51.56 Melodi hebraike

Numri: 20

Ditë pushimi

Khs. Gjn 8, 51.56 Melodi hebraike

Numri: 20

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj