Caritas Christi

Khs. 2 Kor 5, 14vv; 1Kor  9, 16b

Numri: 14

Caritas Christi

Khs. 2 Kor 5, 14vv; 1Kor  9, 16b

Numri: 14

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj