Brohorisni me gëzim

Khs. Is 12, 1vv

Numri: 12

Brohorisni me gëzim

Khs. Is 12, 1vv

Numri: 12

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Në fund, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj