Bija të Jeruzalemit

Khs. Lk 23, 28-46

Numri: 11

Bija të Jeruzalemit

Khs. Lk 23, 28-46

Numri: 11

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj