Benedictus

Kënga e Zakarisë

Khs. Zb 19, 6-9

Numri: 10

Benedictus

Kënga e Zakarisë

Khs. Zb 19, 6-9

Numri: 10

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj