Bekuar qoftë Hyji

Khs. EF 1, 3-14

Numri: 9

Bekuar qoftë Hyji

Khs. EF 1, 3-14

Numri: 9

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Koha e Ardhjes – Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj