Aleluja, Ja vjen mbretëria

Khs. Zb 19, 6-9

Numri: 5

Aleluja, Ja vjen mbretëria

Khs. Zb 19, 6-9

Numri: 5

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj