Akedà

Khs. Targum Neofiti, Zan 22, 9-10

Numri: 4

Akedà

Khs. Targum Neofiti, Zan 22, 9-10

Numri: 4

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët – Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj