Ai s'ka bukuri

Kënga IV e Shërbëtorit të Jahveut – Khs. Is 53, 2 -7

Numri: 3

Ai s'ka bukuri

Kënga IV e Shërbëtorit të Jahveut – Khs. Is 53, 2 -7

Numri: 3

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë kungimit

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj