Abrami

Khs. Zan. 18, 1- 5

Numri: 2

Abrami

Khs. Zan. 18, 1- 5

Numri: 2

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj