Abbà, O Atë

Khs. Rm 8,15-17

Numri: 1

Abbà, O Atë

Khs. Rm 8,15-17

Numri: 1

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj